Переклад білоруською Переклад на білоруську мову

Білоруська мова (біл. Беларуская мова / Bielaruskaja mova) – це одна зі східнослов’янських мов, яка налічує близько 7,5 мільйонів носіїв у Білорусії. Білоруська мова тісно пов’язана з російською та українською мовами. Більшість білорусів є двомовними – розмовляють і білоруською, і російською мовою.

Наприкінці XIX ст. стала з’являтися літературна форма білоруської мови, близька до сучасної. Знадобилось багато років, щоб прийти до єдиної стандартної системи правопису: деякі віддавали перевагу орфографії на основі польської мови, інші – орфографії на основі російської мови, треті застосовували орфографію на основі білоруської версії латинського алфавіту. Зрештою, прийшли до компромісного варіанту, який поєднує в собі елементи усіх цих систем. У цей же час білоруська мова стала використовувати на письмі також кириличний алфавіт. Протягом ХХ ст. багато білоруських публікацій друкувалися з використанням і латинського, і кириличного алфавітів.

Білоруська мова, як і українська та російська, належить до східнослов’янської підгрупи і тому має з вищевказаними мовами певну схожість. Але ближче всього до білоруської за словниковим складом знаходиться польська.

Крім слів слов’янського походження, в білоруській мові зустрічаються запозичення з німецької, литовської і тюркських мов. Білоруський алфавіт не завжди був кириличним: аж до XIX століття використовувалася латиниця, що пояснюється впливом польської мови.

Орфографія білоруської мови заснована на фонетичному принципі (літери пишуться відповідно до вимови). Нині білоруська мова включає в себе як різні діалекти, які відрізняються один від одного фонетичними особливостями, так і змішані говірки з елементами української та російської мов.

У так званій «збірній» говірці – «трасянці” – поєднується російська лексика з білоруським написанням та вимовою. Говори і діалекти в основному поширені в сільській місцевості, тоді як міське населення використовує для спілкування літературну форму мови.

Інтерес до білоруської мови як до офіційної виник у другій половині 80-х років минулого століття. Планувалося перекласти білоруською всі державні документи, але в 90-х роках державною мовою Білорусі була оголошена російська мова.

Мова – це один з найважливіших факторів для успішної професійної та ділової діяльності. Іноді ми самі недостатньо добре володіємо іноземною, тому так важливо довірити переклад важливої документації чи сайту досвідченим та кваліфікованим фахівцям, котрі щодня займаються іноземними мовами та перекладами.

Ви шукаєте кваліфіковане і надійне бюро перекладу у Львові? Тоді з упевненістю звертайтеся до нас!

Ми пропонуємо усі види перекладів – письмові та усні відповідно до загальноприйнятих світових стандартів будь-якого напрямку, тематики та ступеня складності.

Ми залучаємо дипломованих та досвідчених перекладачів та редакторів; фахово здійснюємо переклади у задані терміни; у роботі керуємося міжнародними та національними стандартами якості та вимогами до виконання перекладацьких робіт.

Ви можете довіряти професіоналізму, великому досвідові та спеціалізації наших перекладачів, уважності редакторів та відповідальності менеджерів.

м.Львів, вул.Івана Франка, 33 (3 поверх)

(067) 67--90--671