Переклад болгарською Переклад з болгарської мови

Болгарська мова (Български) – це одна з південнослов’янських мов, яка налічує близько 12 мільйонів носіїв, що проживають, переважно, у Болгарії, а також в Україні, Македонії, Сербії, Туреччині, Греції, Румунії, Канаді, США, Австралії, Німеччини та Іспанії. Болгарська мова є взаємно зрозумілою відносно македонської мови, а також деякою мірою спорідненою із сербською, хорватською, боснійською і словенською мовами.

Серед слов’янських мов болгарська мова раніше інших з’явилася в писемній формі – перші письмові згадування з використанням глаголиці належать до IX ст. Протягом наступних століть глаголицю поступово замінила рання версія кириличного алфавіту.

Літературна мова сформувалася на середину XIX століття на базі північно-східних говірок. У XX столітті літературна мова зазнала значного впливу західних говірок, на території яких знаходиться столиця Болгарії — Софія. Писемність — на основі кирилиці.

У лексиці, а почасти і в словотворі, літературна Б. м. відбиває також значний вплив літературної російської мови, переважно в сфері абстрактних, політичних та взагалі культурних понять: современност, изгнание, промежуток та інші, однак слід зазначити, що значна частина подібних слів за своїм походженням — старослов’янізми. Писемна болгарська мова має тривалу історію. Найдавніші писемні пам’ятки відносяться до X сторіччя (надпис царя Самуїла, 993 року).

Будучи давно закріпленою на письмі, болгарська мова дуже довго зберігала в правописі зв’язок із старовинною, почасти ще старослов’янською мовою. Лише 1945 нова влада народно-демократичної Болгарії ввела в загальнонаціональний вжиток раціональну та просту орфографію, в основному побудовану на морфологічному принципі із значними поступками вимові.

Болгарська мова (Bulgarski ezik) – південнослов’янська мова, яка використовує кирилицю. Нею розмовляють в Болгарії та частині Греції, Румунії та Молдові. Разом з македонською мовою, з якою вона найбільш тісно пов’язана, болгарська різко контрастує з іншими слов’янськими мовами. На відміну від них, болгарська майже повністю втратила відмінювання іменника. А також в болгарській присутні деякі граматичні особливості балканських мов, які належать до інших мовних сімей. Наприклад, означений артикль ставиться після іменника або прикметника як в албанській та румунській, а інфінітив дієслова замінюється підрядним реченням, як в сучасних грецькій, албанській та румунській мовах.

Мова – це один з найважливіших факторів для успішної професійної та ділової діяльності. Іноді ми самі недостатньо добре володіємо іноземною, тому так важливо довірити переклад важливої документації чи сайту досвідченим та кваліфікованим фахівцям, котрі щодня займаються іноземними мовами та перекладами.

Ви шукаєте кваліфіковане і надійне бюро перекладу у Львові? Тоді з упевненістю звертайтеся до нас!

Ми пропонуємо усі види перекладів – письмові та усні відповідно до загальноприйнятих світових стандартів будь-якого напрямку, тематики та ступеня складності.

Ми залучаємо дипломованих та досвідчених перекладачів та редакторів; фахово здійснюємо переклади у задані терміни; у роботі керуємося міжнародними та національними стандартами якості та вимогами до виконання перекладацьких робіт.

Ви можете довіряти професіоналізму, великому досвідові та спеціалізації наших перекладачів, уважності редакторів та відповідальності менеджерів.

м.Львів, вул.Івана Франка, 33 (3 поверх)

(067) 67--90--671