Переклад чеською Переклад з чеської мови

Чеська мова (самоназва: čeština, český jazyk) належить до західнослов’янської групи мов і нараховує близько 10 млн. носіїв у Чеській Республіці (Česká republika). Носії чеської мови також проживають у Португалії, Польщі, Німеччині і США. Чеська мова є близькою до словацької, польської і лужицьких мов.

Область поширення чеської мови традиційно називається Богемією (Čechy). Свою назву вона отримала від племені бойїв, які, згідно з латинськими джерелами, населяли цю територію, щонайменше, з I ст. н.е. Діалекти, розповсюджені в Моравії (Morava), також вважаються варіантами чеської мови. Мова Богемії була відома як «богемська» до початку ХХ ст., коли її стали називати чеською мовою.

Чеська література почала з’являтися в XIII ст. Першою друкованою книгою чеською мовою стала «Історія Троянської війни» (Příběh o Trójské válce), опублікована в Пльзені (Plzeň) в 1468 р. Найвидатнішим письменником чеської літератури раннього періоду був Ян Гус ( 1369-1415 рр.), релігійний реформатор, який також здійснив реформу чеського правопису (české hláskování).

Він розробив систему, у якій одна графема (літера) відповідала одній фонемі (звуку) завдяки тому, що до деяких літер додавався діакритичний знак довготи (čárka). Внаслідок цього, чеська мова в письмовій формі дуже відрізняється від польської. Наприклад, у чеській мові звук [ч] передається на письмі літерою č, а в польській мові цей же звук передається буквосполученням cz. Чеський алфавіт складається з 42 літер.

Чеська писемність стала прообразом створення словацької мови, так як обидві ці мови дуже близькі. На початку 1800-х років чеська орфографія (з окремими змінами) лягла в основу хорватської латиниці (так званої гаєвиці). Багато поширених систем латинізації ряду інших мов слов'янської групи (російської, білоруської, української) проектуються теж за чеським зразком, що в повній мірі відноситься до основних стандартів латинської транслітерації кирилиці в цілому.

Мова – це один з найважливіших факторів для успішної професійної та ділової діяльності. Іноді ми самі недостатньо добре володіємо іноземною, тому так важливо довірити переклад важливої документації чи сайту досвідченим та кваліфікованим фахівцям, котрі щодня займаються іноземними мовами та перекладами.

Ви шукаєте кваліфіковане і надійне бюро перекладу у Львові? Тоді з упевненістю звертайтеся до нас!

Ми пропонуємо усі види перекладів – письмові та усні відповідно до загальноприйнятих світових стандартів будь-якого напрямку, тематики та ступеня складності.

Ми залучаємо дипломованих та досвідчених перекладачів та редакторів; фахово здійснюємо переклади у задані терміни; у роботі керуємося міжнародними та національними стандартами якості та вимогами до виконання перекладацьких робіт.

Ви можете довіряти професіоналізму, великому досвідові та спеціалізації наших перекладачів, уважності редакторів та відповідальності менеджерів.

м.Львів, вул.Івана Франка, 33 (3 поверх)

(067) 67--90--671